WAŻNE: Uwaga Absolwenci

data: 08/05/2008 || autor: TD

zamknij

1. 30.06.2008r. ogłoszenie wyników oraz wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów. W przypadku gdy absolwent nie będzie miał możliwości osobistego odebrania świadectwa dojrzałości upoważnia do tego pełnoletnią osobę według załączonego druku upoważnienia. (zał. nr 2)

2. W przypadku gdy uczeń przystąpił do WSZYSTKICH zdeklarowanych egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał JEDNEGO z nich ma prawo do egzaminu poprawkowego. w powyższym wypadku należy niezwłocznie złożyć u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego (patrz www.oke.jaworzno.pl zal. 18) w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2008r.

W przypadku nieobecności absolwenta, który nie zdał egzaminu dojrzałości prosi się aby osoba, która jest upoważniona do odbioru świadectwa dojrzałości poinformowała absolwenta o nie zdanym egzaminie z zapytaniem o chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a następnie dostarczyła odpowiednie oświadczenie (zał nr 1)

Zał nr 1
Zał nr 2

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021