Świadectwa dojrzałości

data: 24/06/2011 || autor: DG

zamknij

Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości będą do odbioru w szkole od 30.06.2011 od godz. 12.30.

Maturzysta odbiera swoje świadectwo osobiście, okazując dowód osobisty.

Odbiór przez osoby trzecie (Rodzice) tylko na podstawie pisemnego upoważnienia, zawierającego dane personalne i  numery dowodów osobistych osoby upoważniającej i upoważnianej.

Przypominamy o konieczności całkowitego rozliczenia się z biblioteką szkolną i panią pielęgniarką.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021