wyniki ewaluacji

data: 08/03/2012 || autor: DG

zamknij

Partnerom szkoły, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej, Pracownikom Niepedagogicznym i w końcu Wam, drodzy Uczniowie, którzy jesteście w szkole najważniejsi – dziękuję za zaangażowanie w  proces oceny pracy szkoły, zwany ewaluacją.

Tak jak podejrzewaliśmy: wszystkie badane obszary naszej pracy czyli wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki klasyfikacji, aktywność uczniów i bezpieczeństwo w placówce w obu szkołach Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego (I Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 zostały ocenione wysoko.

Wynik taki wskazuje, że najwyraźniej nie mamy słabych stron.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021