Wyniki matur 2015

data: 29/06/2015 || autor: B.Lezuch

zamknij

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 30 czerwca 2015 roku ( niezbędny jest dowód tożsamości )

LO – godz.12.oo – sala nr 8

Technikum – godz.12.00 – sala 26, 27

 

Także 30 czerwca o godz. 1000 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna    – 25 sierpnia 2015 r.              (wtorek, godz. 900)

2. Część ustna         – 24-28 sierpnia 2015 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Worda: Załącznik T_18, Załącznik L_18a lub Załącznik L_18b).

 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021