10-lecie Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

data: 03/11/2016 || autor: DG

zamknij

Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego rozpoczęło swoja działalność 1 września 2006r. Pierwszą klasą Technikum był męski zespół 28 informatyków, w którym obowiązki wychowawcy pełniła p. Agata Włodyka.


 

Od tego czasu, w ciągu zaledwie 10 lat pracy – Technikum odnotowało znaczące sukcesy: trzykrotnie zostało odnotowane w Ogólnopolskim Rankingu Techników, dwie uczennice zostały finalistkami stopnia centralnego olimpiad zawodowych, corocznie otrzymujemy stypendium Prezesa Rady Ministrów, osiągamy świetne wyniki zdawalności matury i egzaminów zawodowych, 80 uczniów odbędzie zagraniczny staż zawodowy  w ramach programu Erasmus +.

Uroczyste obchody pierwszego Jubileuszu Szkoły zaplanowano na 10 listopada 2016r. godz. 16.00 w sali gimnastycznej budynku Technikum, ul. Szpitalna 25. Wszystkich sympatyków szkoły serdecznie zapraszamy!

logo1

 

A poniżej kalendarium kształcenia zawodowego w naszym Zespole Szkół:

 

Tradycje kształcenia zawodowego  w Zespole Szkół im.  I.J. Paderewskiego w Knurowie

1 września 1980r. – utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego  pod nazwą: Zespół Szkół im. A. Zawadzkiego w Knurowie, w skład którego obok Liceum Ogólnokształcącego wchodzi nowotworzone Liceum Zawodowe w Knurowie (4-letnie) .

20 maja 1991r. – nadanie Zespołowi Szkół w Knurowie imienia  Ignacego Jana Paderewskiego

1 września 1995r. – założenie Liceum Ekonomicznego w Knurowie (4-letnie, potem 5-letnie), do klas I przyjęto 64 uczniów (2 oddziały)

1 września  2002r. – przekształcenie Liceum Ekonomicznego w I Liceum Profilowane (3-letnie), które zostało zlikwidowane 01 września 2014r.

1 września 2006r. – utworzenie Technikum nr 1 w Knurowie w Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

2006 – uruchomienie kształcenia w zawodzie technik informatyk

2007 –  uruchomienie kształcenia w zawodzie technik ekonomista

2011 – uruchomienie kształcenia w zawodzie technik spedytor, technik obsługi turystycznej

2015 – uruchomienie kształcenia w zawodzie technik logistyk

Szkoły zawodowe naszego Zespołu Szkół znalazły swoją siedzibę w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 8, przekazanej ZSIJP w 1997r. Wykonano wtedy niezbędne prace adaptujące budynek do potrzeb szkolnictwa średniego. W 2008r. nastąpiło  przekazanie budynku przez Radę Miasta Knurowa Powiatowi Gliwickiemu i ustanowienie trwałego zarządu na budynku Technikum. Te decyzje otworzyły drogę do wykonania termomodernizacji budynku i innych gruntownych prac remontowych, co zaowocowało aktualnym wizerunkiem Szkoły.

 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021