„Paderek” w drodze do Sejmu!

data: 09/04/2017 || autor: Dawid Szymała

zamknij

Nasi uczniowie liceum- Michał Mazur i Szymon Kędzierski ubiegają się o kadencję posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznego zadania brzmi „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Aby zrealizować zadanie postanowili zaproponować nadanie nazwy skwerowi znajdującemu między ul. 1 Maja a  knurowskim liceum imienia Alojzego Fojcika.

– W czwartek 30 marca oficjalnie złożyliśmy w tej sprawie podanie u starosty gliwickiego Pana Waldemara Dombka- mówią Michał i Szymon.

Alojzy Fojcik w latach 1957-2001 był nauczycielem historii i przysposobienia obronnego w naszej szkole. Pod Jego kierownictwem w „Paderku” od 1961 do 1988 r. funkcjonowało kółko strzeleckie a jego członkowie – uczniowie szkoły wielokrotnie odnosili sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Nagrodzeniem tej pracy było zdobycie Pucharu Ministra Edukacji Narodowej, medal 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla Opiekuna i profesjonalna strzelnica tunelowa dla szkoły, która powstała w 1973r. Pan Fojcik był również działaczem lokalnego samorządu, w latach 1994-1998 sprawował mandat radnego Rady Miasta Knurowa. Pełnił również funkcję prezesa Klubu Sportowego Concordia Knurów. Dzięki jego działaniom rozsławił on dobre imię szkoły i miasta.

– Naszym celem jest uhonorowanie człowieka zasłużonego nie tylko dla szkoły, ale także dla całej społeczności lokalnej. Uważamy, że Pan Alojzy Fojcik jest postacią godną upamiętnienia, a jego działania nie mogą zostać zapomniane.

Sejm Dzieci i Młodzieży funkcjonuje nieprzerwanie od 1994 r. Jego zadaniem jest kształtowanie postaw obywatelskich, aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych, a także szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu. Działania Michała i Szymona nadzoruje Pani Marzena Kapłanek.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021