o samorządności młodzieży

data: 14/11/2017 || autor: DG

zamknij

Kinga Włodarczyk  z klasy III c  LO została radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Reprezentuje w tym prestiżowym gronie Młodzieżową Radę Miasta Knurowa, przez którą została desygnowana na dwuletnią kadencję. Życzymy Kindze, aby Jej przygoda z samorządnością lokalną przyniosła satysfakcję i poczucie realnego wpływu na sytuację i sprawy młodzieży w naszym regionie, ale także była źródłem cennego doświadczenia w pełnieniu funkcji obywatelskich w przyszłości.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe, upowszechnia ideę samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączania ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu. W swoich działaniach stwarza młodym ludziom rzeczywiste możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów, wspierając także ich aktywność – w tym m.in.
  • pomaga w realizacji i podejmuje zadania z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  • konsultuje dokumenty i propozycje rozwiązań samorządu województwa oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
  • współpracuje z samorządem województwa, z młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów oraz organizacjami młodzieżowymi i organizacjami pozarządowymi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  • wspiera środowiska młodych liderów,
  • zapewnia udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach,
  • reprezentuje młodzież w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  • oferuje spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu – autorytetami i liderami opinii,
  • promuje idee praw człowieka, ucznia i studenta,
  • inspirujepowoływanie młodzieżowych rad w gminach, miastach i powiatach na terenie województwa śląskiego. 
«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021