„Podróże kształcą wykształconych”

data: 07/11/2017 || autor: M.Popowska

zamknij

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

 Słowa starożytnego chińskiego filozofa  Konfucjusza stały się inspiracją do działania dla nauczycieli Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.  Jedenastu pedagogów naszej szkoły, reprezentujących różne przedmioty, wzięło udział w 15 mobilnościach odbytych w ramach projektu unijnego Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w  Programie  Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Idea napisania i złożenia wniosku zrodziła się w zamyśle nauczycielki języka polskiego, p. Eweliny Szczygielskiej. Doświadczenie wynikające z lat pracy  z młodzieżą oraz coroczne wykonywanie obowiązków egzaminatora maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pozwoliło na przemyślenia związane z podnoszeniem jakości pracy metodycznej z młodzieżą szkoły średniej przygotowującej się do egzaminu maturalnego. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętność czytania ze zrozumieniem. Umiejętność ta jest nie tylko konieczna do rozwiązania zadania na maturalnym egzaminie pisemnym z języka polskiego, ale jest także umiejętnością potrzebną do prawidłowego rozumienia poleceń w zadaniach z innych przedmiotów – zarówno humanistycznych, ścisłych jak i przyrodniczych, a przede wszystkim jest umiejętnością niezbędną w codziennym życiu.  Pani Ewelina Szczygielska w porozumieniu z Dyrekcją szkoły oraz z innymi nauczycielami opracowała projekt pt. Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia.

W listopadzie 2016 r. wniosek dotyczący realizacji powyższego projektu został zaakceptowany przez Narodową Agencję w wyniku czego ZS im. I. J. Paderewskiego w dniu 15.11.2016 r. rozpoczął realizację projektu, który zakończy się 14.06.2018 r. Jego głównym celem jest zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania w zakresie czytania ze zrozumieniem w klasach 1-3 liceum i w klasach 1-4 technikum, dzięki wzbogaceniu wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Budżet realizowanego działania wynosi 166 725,92 PLN.  Celem omawianego projektu jest także doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli, (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki) oraz poznawanie specyfiki kulturowej innych krajów Europy.

W dwutygodniowym szkoleniu w szkole Anglolang w Wielkiej Brytanii, wzięło udział ośmiu nauczycieli różnych specjalności, (2 polonistów – p. Ewelina Szczygielska i p. Beata Zakrzewska, 3 anglistów – p. Joanna Berszakiewicz, p. Adrianna Wilk, p. Agnieszka Niebudek-Zmuda, matematyk – p. Małgorzata Piotrowska, biolog i informatyk – p. Monika Popowska, chemik – p. Dorota Gumienny). Szkolenie dotyczyło nowoczesnej dydaktyki czytania ze zrozumieniem oraz wykorzystania multimediów w nauczaniu. Udział tak dużej grupy w mobilności zapewnił bogactwo i różnorodność szkolenia w zakresie tematyki  analizowanych tekstów. Kursy były podzielone na 2 etapy – I etap dopołudniowy – realizował szkolenie dotyczące nowoczesnej dydaktyki czytania ze zrozumieniem, II etap popołudniowy – realizował szkolenie z technik multimedialnych w dydaktyce, w grupach uczestników zróżnicowanych narodowościowo. Kurs trwał 10 dni, a cała mobilność odbyła się w terminie od 04.06.2017 r. do 17.06.2017 r. Nauczyciele wrócili wzbogaceni o nową wiedzę metodyczną możliwą do zastosowania na lekcjach z różnych przedmiotów oraz pełni wrażeń jakich doznali, doświadczając uroków krajobrazów nad Morzem Północnym, szczególnie w mieście Scarborough, gdzie odbywało się szkolenie oraz w pozostałych  ciekawych miejscach, które dane było nam odwiedzić podczas mobilności, w tym również zabytkowe pełne średniowiecznego uroku miasto York.

Po okresie wakacyjnym, w nowym roku szkolnym odbyły się trzy kolejne mobilności  planowane w  ramach projektu.  Pierwsza z nich miała miejsce w dniach 01.10.2017 r. do 07.10.2017 r. i był to wyjazd dwóch nauczycieli języka niemieckiego – p. Bartosza Kaczmarczyka oraz p. Dawida Szymały do Niemiec.  Wzięli oni udział w szkoleniu trwającym 5 dni i zorganizowanym przez DID Deutsch – Institut Worldwide we Frankfurcie nad Menem. Szkolenie obejmowało zajęcia o charakterze indywidualnym, podczas których analizowano teksty z zakresu różnej tematyki: społecznej, literackiej, ekonomicznej, historycznej. Kurs doskonalił kompetencje językowe, ale przede wszystkim pokazywał metodykę organizowania ćwiczeń czytania ze zrozumieniem. W trakcie zajęć uczestnicy kursu poznawali także różnorodne rozwiązania metodyczne na organizację zajęć ćwiczących sprawność czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, m. in. tablicy interaktywnej.

Druga mobilność  odbyła się w dniach 01.10.2017 r. do 14.10.2017 r. Wzięło w niej udział trzech nauczycieli – katecheta ksiądz Piotr Larysz, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości – p. Marzena Kolenda i nauczyciel języka polskiego – p. Ewelina Szczygielska. Szkolenie odbyło się we Francji, w szkole France Langue z siedzibą w Nicei. Szkoła francuska zachwyciła nas nie tylko pięknym miejscem, ale także doskonałą jakością kursów, które odbywały się zarówno rano jak i po południu. Chociaż szkolenie miało bardzo intensywny charakter, jednocześnie było wspaniałym doświadczaniem wiedzy. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka francuskiego było źródłem poznawania umiejętności metodycznych stosowanych w organizowaniu ćwiczeń i formowaniu zadań w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów zróżnicowanych tematycznie. W działaniach dydaktycznych wykorzystywano również nowoczesne technologie multimedialne, co wzbogacało charakter zajęć i czyniło je wyjątkowo urozmaiconymi zwłaszcza przy tworzeniu porfolio w grupach zróżnicowanych narodowościowo. Szkoląc się w tak pięknym miejscu jak Nicea nie można było nie skorzystać z możliwości zwiedzania miasta z tak ciekawymi miejscami jak m. in. muzeum malarstwa Chagalla czy Matissa. Skorzystaliśmy także z możliwości doświadczania uroków takich miejsc jak Monako, Monte Carlo czy Cannes. Doskonała infrastruktura transportowa Nicei pozwoliła nam również na odwiedzenie niedużych, ale znanych i uroczych miast południowej Francji jak Grasse znane w całej Europie centrum tworzenia perfum oraz miejsce końcowych scen filmu „Pachnidło” w  reżyserii Toma Tykwera oraz miasteczka Vence, gdzie ostatnie cztery lata swojego życia spędził Witold Gombrowicz, a gdzie obecnie można zwiedzać pięknie odnowioną willę Gombrowicza, w której urządzono  jego izbę pamięci.

Ostatnia mobilność miała miejsce w dniach 15.10.2017 r. do 28.10.2017 r. i dotyczyła wyjazdu dwóch nauczycielek na Maltę do miejscowości  St. Julian’s. Pani Monika Popowska oraz pani Agnieszka Niebudek-Zmuda  odbyły dwutygodniowy kurs w szkole ETI –  Executive Training Institute. Szkolenie to pośrednio dotyczyło metodyki czytania ze zrozumieniem, natomiast przede wszystkim tematyka kursu skupiała się na wykorzystywaniu nowoczesnych technik multimedialnych w dydaktyce. Podczas kursu uczestnicy pozyskiwali wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim zajęcia dotyczyły praktycznego zastosowania poznanych narzędzi ICT. Uzyskane umiejętności dotyczyły tworzenia blogów, stron internetowych, kreowania i obróbki plików audio i video, aplikacji do tworzenia webquestów, quizów i gier naukowych, map myśli, sposobów zarządzania i przechowywania danych z zachowaniem praw autorskich oraz wykorzystania tablicy multimedialnej w nauczaniu. Dodatkowym atutem było podnoszenie kompetencji językowych uczestników, dzięki uczestnictwu w szkoleniu zagranicznym w języku angielskim.

Odbyte szkolenia przynoszą już ciekawe efekty. Każdy z nauczycieli po powrocie z mobilności wprowadza na swoich lekcjach poznane nowoczesne metody czytania ze zrozumieniem wykorzystując w pracy dostępne pomoce dydaktyczne z zakresu technologii multimedialnej. Ponadto każdy z uczestników opracował konspekt lekcji, podczas której stosował metodę lub metody poznane podczas szkoleń. Lekcje te miały charakter otwarty i w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli zainteresowani tematem pedagodzy ZS im. I. J. Paderewskiego uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnej dydaktyki czytania ze zrozumieniem. Dodatkowo pomysły na lekcje zapisane w formie konspektów pozwoliły stworzyć tzw. Bank pomysłów metodycznych, który umieszczony został w bibliotece szkolnej i służy jako pomocnik metodyczny dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły zainteresowanych nowoczesną dydaktyką czytania ze zrozumieniem.

Podsumowując, czas wyjazdu na mobilności i czas szkoleń był dla wszystkich  uczestników bardzo owocny i przyniósł korzyści całej naszej szkolnej społeczności – zarówno nauczycielom jak i uczniom.  Nauczyciel to zawód, w którym trzeba być ciągle otwartym na nowości, podążać za młodym pokoleniem w taki sposób, by lekcje uczniów nigdy nie nudziły i by mogli z nich wychodzić nie tylko pełni wiedzy, ale także ochoty na jej ciągłe zgłębianie. Nauczyciel zobowiązany jest stale się doskonalić, by być dla swoich podopiecznych przykładem ciągłej aktywności i woli pracy. Dla nauczyciela zaś chwilowa zamiana ról i stanie się uczniem – słuchaczem kursu, to bardzo przydatne doświadczenie, które powinno nam zawsze przypominać jakim wyzwaniem jest zdobywanie wiedzy. Jeżeli dzięki dobremu nauczycielowi uczeń osiąga sukces, to wówczas nauczyciel odczuwa nie tylko radość i satysfakcję, ale także czegoś się uczy.

 

Ewelina Szczygielska

nauczyciel języka polskiego

w ZS im I. J. Paderewskiego

w Knurowie

 

 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021