Absolwenci !!!

data: 22/02/2018 || autor: B.Lezuch

zamknij

Wykazy z hasłami będą dostępne od 22 lutego godz. 10:00

Od 22 lutego – 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły!!!

Wszyscy absolwenci zdający maturę w maju 2018 zobowiązani są do osobistego odbioru haseł do serwisu, które będą dostępne w sekretariacie szkoły !!!

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021