Dla kandydatów do klas pierwszych LO i Technikum

data: 05/03/2018 || autor: DG

zamknij

Kandydatów do klas I zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, ofertą i terminarzem naboru do klas I Liceum Ogólnokształcącego i technikum rekrutacja 2018-2019.

Naszą ofertę będziemy przedstawiać absolwentom oddziałów gimnazjalnych podczas DRZWI OTWARTYCH szkoły zaplanowanych na dzień 21 maja 2018r.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie trwają przygotowania do uruchomienia klasy I oddziału sportowego ze specjalnością piłka nożna, co stanowi nowy akcent w ofercie szkoły.

Oferta jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskiego (Akademia Piłki Nożnej oraz Concordia Knurów) nauką w naszej szkole swoich zawodników. Knurowskie LO  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych. Uczniom oddziału sportowego zaproponujemy również dodatkowe zajęcia językowe „Język angielski w sporcie”, opiekę medyczną ze strony knurowskiego szpitala, wsparcie sponsora na zakup strojów sportowych. Treningi i udział w meczach zapewnią piłkarskie kluby sportowe. Wychowawcą oddziału będzie mgr Aneta Kowalska, sędzia piłki nożnej oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego.

Kandydat do klasy sportowej podlega standardowej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a ponadto musi dostarczyć następujące dokumenty:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

W dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 11.00 na hali sportowej knurowskiego Paderka  planowane jest  przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, dla kandydatów niebędących członkami klubu sportowego

Wszystkich zawodników aktywnie trenujących piłkę nożną, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Pomożemy pogodzić naukę do matury z codziennymi treningami i aktywnym życiem sportowym!

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021