Egzamin zawodowy

data: 25/03/2018 || autor: Marian Karlinski

zamknij

Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2018r. serdecznie gratuluję uzyskanych wyników. Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie są do odbioru u wychowawców. Absolwenci mogą odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30.

Przypominam, iż zdający, którzy przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń  – luty 2018r. i nie zdali całości lub jednej z części egzaminu mają prawo złożyć deklarację  ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018r. w terminie od 23 do 30 marca 2018r.

Uczniów szkoły proszę o złożenie deklaracji do wtorku 27.03.2018r.

Niezłożenie deklaracji skutkuje nieumieszczeniem osoby na liście zdających w sesji letniej.

Z-ca Dyrektora

M. Karliński

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021