Dyplomy dla techników

data: 25/05/2018 || autor: DG

zamknij

Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum nr 1 (wszystkie zawody) do odbioru Dyplomów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe wystawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Dokumenty są do odbioru (za okazaniem dowodu osobistego) począwszy od piątku 25 maja 2018 od godz. 12.00 w sekretariacie Technikum nr 1, w godzinach pracy szkoły (7.30-15.30).

Otrzymany Dyplom potwierdza, że jego posiadacz zdał pomyślnie egzaminy teoretyczne i praktyczne we wszystkich kwalifikacjach objętych danym zawodem i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej technicznej. Wszystkim, którzy zdobyli w naszej szkole swój zawód serdecznie gratulujemy, życzymy dobrych wyników maturalnych i mądrych decyzji dotyczących własnej przyszłości zawodowej! 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021