test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej

data: 22/05/2018 || autor: DG

zamknij

Kandydatów do klasy sportowej zapraszamy na testy sprawności fizycznej w terminach:

29.05.2018 (wtorek) oraz 05.06.2018 (wtorek)

godz. 10.00 – dla uczniów nietrenujących piłki nożnej – hala sportowa przy I LO, ul. 1 Maja 21 w Knurowie

godz. 11.00 – dla piłkarzy nożnych – boisko Orlik przy ul. Ułanów 8 w Knurowie

Kandydatom do klasy sportowej przypominamy, że składanie wniosków (wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym https://slaskie.edu.com.pl/kandydat  oraz dostarczenie wydrukowanych i podpisanych dokumentów do szkoły I wyboru) MUSI nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 04.06.2018r.

Kandydat do klasy sportowej  oprócz podania o przyjęcie do szkoły przedkłada również:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021