Wyniki egzaminu maturalnego 2018

data: 27/06/2018 || autor: B.Lezuch

zamknij

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w  macierzystej szkole zdających w dniu 3 lipca 2018 roku o godz. 12.00. Absolwenci LO zaproszeni są do sali nr 33 na ostatnie spotkanie z wychowawcą.

Absolwenci Technikum ul. Szpitalna 25 – godz. 12.00 sala 27 

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna   –  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna       –  21 – 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura). Oświadczenia dla tegorocznych maturzystów będą przygotowane w  szkole do wypełnienia w dniu wręczenia świadectw dojrzałości. 

 Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021