Wyniki naboru na stanowisko pracy: księgowa

data: 21/09/2018 || autor: DG

zamknij

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: księgowy

Informuję, że po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną naboru na wolne stanowisko

księgowy została wybrana

Pani Marcelina Duś, zamieszkała w Knurowie

 Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełniła wymagania formalne i otrzymała najwyższą ocenę Komisji Rekrutacyjnej, powołanej Zarządzeniem Nr 2/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie z dnia 03.09.2018r.

za Komisję Rekrutacyjną

Dorota Gumienny, dyrektor szkoły

wyniki naboru – księgowa

http://bip.zsijp.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/19297614?version=1.0

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021