Flaga Polski

data: 31/10/2018 || autor: TD

zamknij

BIAŁO-CZERWONĄ TRAKTUJ Z SZACUNKIEM

• Flaga eksponowana publicznie musi być czysta mieć czytelne bar- wy. Nie może być pomięta lub postrzępiona.
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
• Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
• Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stoja- kach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

Flaga RP ma proporcje 5:8. Nie wolno na niej umieszczać żadnych napisów i rysunków.

Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdża- ją kibice na zawody sportowe, aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o pro- porcji 5:8.

Barwy narodowe
Barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. 

Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

BIAŁO-CZERWONA MA PIERWSZEŃSTWO

Jeśli w rzędzie, półkolu lub kole jest więcej flag ich kolejność zależy od miejsca w hierarchii:
1. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Flaga innego państwa.
3. Flaga województwa.
4. Flaga powiatu.
5. Flaga gminy (miasta, gminy miejsko-wiejskiej, gminy wiejskiej).
6. Flaga Europejska.
7. Flaga organizacji międzynarodowej (np. flaga ONZ, flaga NATO).
8. Flaga służbowa (np. Policji, Straży Granicznej).
9. Flaga instytucji, firmy, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.
10. Flaga grupy narodowościowej, flaga okolicznościowa. Hierarchii tej należy przestrzegać na zewnątrz i wewnątrz budynków lub obiektów sportowych.

Z wymienionymi flagami nie wolno eksponować flag reklamowych.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021