Barbórka w klimacie zmian klimatu

data: 04/12/2018 || autor: DG

zamknij

W szczególnym dla Śląska dniu, kiedy to ekolodzy i politycy obradują w Katowicach nad dostatkiem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, przeciwstawiając temu etos ciężkiej, niebezpiecznej, godnej najwyższego szacunku pracy górników – nasi uczniowie pod kierunkiem prof. Grzegorza Cubera włączają się w idee COP 24 planując przygotowanie następujących prac na konkurs Fizyka a Ekologia:

1. Roksana Słupik 1c -Czyste technologie węglowe.
2. Natalia Demucka 1c -Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu – jak monitorować.
3. Anna Nawrot 1c – Dlaczego Ziemia zmienia klimat ?
4. Filip Marek 1c – Wykorzystanie odpadów z kopalń węgla kamiennego.
5. Karolina Szołtysek 1c – Dynamiczny rozwój cywilizacji a środowiska.

6. Natalia Potocka 2c – Kształt bryły budynku a ogrzewanie / chłodzenie / budynku.
7. Seweryn Janowski 2c – Produkcja energii z paliw kopalnych zmienia klimat.
8. Jakub Opólski 2c – Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej.
9. Mateusz Malcherek 2c – Badanie poziomu hałasu w szkole, w domu, drodze do szkoły, centrum miasta, obszarach podmiejskich przy użyciu smartfona lub innego sprzętu.
10. Szymon Michalak 2c – Energetyka jądrowa w Europie i na świecie.

Działamy zgodnie z przeświadczeniem, że jedyną drogą do zrównoważonego rozwoju jest wiedza: znajomość faktów, zrozumienie procesów, stawianie hipotez i wyciąganie wniosków, konsekwentne wdrażanie racjonalnych rozwiązań.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021