Samorządność uczniowska

data: 17/01/2019 || autor: DG

zamknij

Po bardzo merytorycznych, chociaż niepozbawionych emocji debatach przedwyborczych, które miały miejsce zarówno
w Technikum, jak i w LO – społeczność uczniowska obu szkół ZSIJP dokonała demokratycznego wyboru swoich reprezentantów jak poniżej:

Samorząd Uczniowski Technikum nr 1 w ZSIJP:

Przewodniczący: Marek Stasiak III Tet
Zastępca przewodniczącego: Jakub Pełka III Ti
Sekretarz: Annika Geitz III Tet

koordynatorki z ramienia Rady Pedagogicznej:
p. Iwona Szczygieł, p. Aleksandra Rokita

Samorząd Uczniowski  I Liceum Ogólnokształcącego w ZSIJP

Przewodniczący: Karol Barchański IIc
Zastępcy przewodniczącego: koalicja Alicja Hytry – Bartosz Rejman Ib
Sekretarze: koalicja Julia Zaremba – Alicja Kowolik IIb

koordynatorki z ramienia Rady Pedagogicznej:
Marzena Krasoń-Kapłanek, p. Joanna Berszakiewicz

Waszym Reprezentantom gratulujemy i życzymy umiejętnego dialogu ze wszystkimi stronami szkolnej demokracji, sprawnego rozwiązywania problemów, sukcesów w organizacji atrakcyjnego i urozmaiconego życia szkolnego!

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021