Mateusz a Fizyka a Ekologia

data: 01/02/2019 || autor: DG

zamknij

Mateusz Malcherek IIc wziął udział w Jubileuszowym, XXV Konkursie Fizyka a Ekologia, organizowanym co roku przez Pałac Młodzieży w Katowicach wraz z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Mateusz wybrał temat: Badanie poziomu natężenia dźwięku w środowisku przy pomocy smartfona , zaproponowany przez Politechnikę Śląską. Praca została wysoko oceniona przez jury, jest to bowiem praca badawcza, którą uczeń oparł na przeprowadzonych przez siebie pomiarach poziomu natężenia dźwięku w różnych miejscach w domu, w naszej szkole oraz w MSP 1 w Knurowie. Wyniki badań opracował w postaci tabel, wykresów a także dokonał obliczenia niepewności pomiarowych, co w przypadku takich badań wymaga wzorów z matematyki wyższej. Oprócz swojego smartfona Mateusz badał poziom hałasu przy pomocy profesjonalnego miernika poziomu natężenia dźwięku, który udało mu się wypożyczyć. Odpowiedział na pytanie, dlaczego pomiary przy pomocy smartfona są mniej dokładne i co ma na to wpływ.

Przy pisaniu pracy korzystał z pomocy pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, ale tylko w zakresie miejsca badań, aby były one w miarę dokładne i wyjaśniały, od czego ilość decybeli w danym miejscu zależy. Końcową część pracy poświęcił szkodliwości hałasu dla organizmu człowieka i jak go skutecznie obniżyć. Chciałby jeszcze przeprowadzić kilka badań w komorze bezechowej w Laboratorium Budownictwa Politechniki Śląskiej i porównać swoje pomiary z tymi, które zostały wykonane w warunkach dla nich naturalnych.

Dnia 31 stycznia br. Mateusz przedstawił prezentację swojej pracy w języku angielskim w obecności jury i pozostałych uczestników konkursu. Jego praca, oprócz konkursu „Fizyka a Ekologia” została zakwalifikowana do udziału w ICYS 2019 / Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców /, która w tym roku odbędzie się w dalekiej Malezji.

Opiekunami naukowych zmagań Mateusza są p. Grzegorz Cuber (nauczyciel fizyki) oraz p. Joanna Berszakiewicz (nauczyciel języka angielskiego).

Wszystkim gratulujemy!

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021