Wyniki egzaminu zawodowego

data: 18/03/2020 || autor: Marian Karlinski

zamknij

Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie po sesji styczeń – luty 2020 w formule 2012 będą dostępne 20 marca br. od godz. 10.00 . Zdający, którzy pobrali loginy i hasła do internetowego serwisu z wynikami będą mogli je sprawdzić  na stronie : www.oke.jaworzno.pl w zakładce serwisy. Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br.  odbiór  świadectw i dyplomów w szkole zostanie podany przez dyrektora po powrocie młodzieży do szkoły. Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021