Kontynuujemy zdalne nauczanie. Egzamin maturalny przełożony.

data: 14/04/2020 || autor: DG

zamknij

Po przerwie świątecznej w środę 15 kwietnia 2020 spotykamy się na e-lekcjach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  budynki szkół pozostają zamknięte do 26 kwietnia 2020r., a podstawa programowa i ocenianie nadal realizowane są w sposób zdalny, przez internet, wg systemu, który już wypracowaliśmy.

Klasyfikacja maturzystów i zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych odbywa się w dotychczasowych terminach. Egzamin maturalny nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. O nowym harmonogramie egzaminu maturalnego zostaniemy poinformowani z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021