Konsultacje

data: 01/06/2020 || autor: DG

zamknij

Konsultacje ze wszystkich przedmiotów odbywają się w terminach i trybie szczegółowo uzgodnionych z nauczycielami przedmiotów.

W budynku szkoły bezwzględnie obowiązują następujące zasady:

  • przy wejściu złożysz oświadczenie o braku objawów choroby, nieprzebywaniu na kwarantannie, niezamieszkiwaniu z osobą zakażoną COVID -19 lub przebywającą na kwarantannie, braku kontaktów w ostatnim czasie z osobą zakażoną oraz zostanie wykonany bezdotykowy pomiar temperatury TEKST OŚWIADCZENIA
  • obowiązkowo zdezynfekuj ręce
  • obowiązkowo zasłaniaj usta i nos własną maseczką
  • używaj tylko własnych przyborów piśmienniczych i podręczników
  • zachowuj dystans społeczny (2 metry odległości od innych osób)
«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021