Zaproszenie do udziału w konkursach ekologicznych

data: 18/12/2020 || autor: DG

zamknij

Konkursy są trzy:


Szkoła z Klimatem (NFOŚiGW), Postaw na Słońce (BOŚ), Filmeko
(BOŚ). Każdy konkurs oferuje spore nagrody dla uczestników (uczniów
i nauczycieli) jak i samych szkół, możliwości do promocji szkoły
oraz przede wszystkim wiedzę i doświadczenie dla biorących udział z
zakresu odnawialnych źródeł energii, ekologii, infrastruktury
zielono-niebieskiej, pracy w grupie oraz wykorzystania swoich
umiejętności do rozwiązania autentycznych problemów. Ponadto
rozwinie to umiejętności uczniów przy pracy w konkursach naukowych,
przydatne później na studiach oraz jest to dużą motywacją dla
uczniów przekonać się, że to, czego są uczeni w szkole
rzeczywiście może się czasem przydać w życiu).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konkurs edukacyjny pn. „Szkoła z klimatem” 2020/2021, skierowany do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu
adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej
okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które
mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej
bezpośredniego sąsiedztwa. Udział uczniów może zwiększyć
zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami
mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków
i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska.
Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie
umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów
pracy zespołowej.

Konkurs trwa od 15 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku. Prace
konkursowe można nadsyłać do 15 lutego 2021 r. poprzez formularz
konkursowy dostępny na stronie Funduszu.

Nagrodą główną w konkursie jest sfinansowanie realizacji projektu
konkursowego w całości lub w części na kwotę 100 tys. zł.
Organizator przewidział także wyróżnienia oraz upominki dla
zwycięskich zespołów i opiekunów.

http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem/o-konkursie/ [1]

KONKURSY FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA: POSTAW NA SŁOŃCE. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych ekonomicznych z
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Na projekt
składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY.

KONKURS BADAWCZY

https://postawnaslonce.pl/zarejestruj-sie/ [3]

KONKURS FILMOWY

https://www.filmeko.pl/akcje.php?akcja=rejestracja [4]

NAGRODY

Łączna pula nagród w obu konkursach wynosi 35 000 złotych. Wszystkim
członkom zwycięskich zespołów – uczniom i nauczycielom, zostaną
przyznane nagrody rzeczowe.

PRACA ZDALNA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa u uczniów i nauczycieli w związku z
sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została
opracowana tak, aby wszystkie zagadnienia mogły zostać wykonane
zdalnie.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021