Wyniki egzaminów zawodowych

data: 31/03/2021 || autor: Marian Karlinski

zamknij

W dniu31 marca 2021r.zostały ogłoszone wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Informację o  wynikach egzaminu zawodowego można uzyskać w sekretariacie szkoły lub                     u wychowawców
Informuję, że osoby które nie zaliczyły egzaminu zawodowego w sesji styczeń- luty 2021r mogą złożyć deklarację  w terminie od  31 marca do 06 kwietnia w celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec/lipiec 2021.
Deklarację należy pobrać ze strony internetowej www.oke.jaworzno.pl w zakładce
Wnioski i druki – egzamin zawodowy -Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla formuł: 2017, 2012. Należy wypisać elektronicznie i dostarczyć podpisane do sekretariatu w dwóch egzemplarzach.
Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu Technikum w dniach środa-czwartek (31.03,01.04) 08:30 – 13:30 oraz we wtorek (06.04.2021) 08:30 – 12:00.
Certyfikaty  i  świadectwa dla uczniów klas czwartych zostaną przekazane w dniu 30 kwietnia 2021r wraz ze świadectwami  ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r., zgłaszają się po odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Odbiór w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania po 8 kwietnia 2021r

W dniu 28 maja 2021r zostaną przekazane szkołom dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021r

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021