WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

data: 30/06/2021 || autor: B.Lezuch

zamknij
 

5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w  Liceum i Technikum  5 lipca 2021 r.  w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Liceum – sala nr 25

  • 11.00 – klasa III b
  • 12.00 – klasa  III c
  • 13.00 – klasa  III d

Technikum – sal nr 27

  • 12.00 – klasa IV tl
  • 13.00 – klasa IV tet
  • 14.00 – klasa IV ti

Wymagane:  dowód osobisty, własny długopis

Obowiązuje:  maseczka, dezynfekcja, dystans społeczny

Absolwenci mogą odbierać  aneksy i świadectwa dojrzałości w sekretariatach Liceum  i Technikum do godz. 14.00

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Pobierz załącznik 7

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021