Odszedł śp. Stefan Biały – długoletni nauczyciel i wicedyrektor knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego

data: 18/01/2022 || autor: DG

zamknij

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego z żalem zawiadamia, że w dniu 17.01.2022 zmarł

śp. mgr Stefan Biały

długoletni nauczyciel i wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie

Urodzony w 1937r., absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach podjął pracę w 1960r.  jako młody nauczyciel fizyki  w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie. Po administracyjnym usamodzielnieniu się knurowskiego liceum pracował tu aż do przejścia na emeryturę w 1990r. W latach 1972-1990  pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Uczył knurowską młodzież fizyki jeszcze do 2000r. Człowiek niezwykle skromny, oddany nauczaniu i wychowaniu młodzieży, najbliższy współpracownik dyr. H. Moszyńskiego, współorganizator edukacji średniego szczebla w naszym mieście, wierny całe życie jednej szkole – zasługuje na naszą pamięć!

W imieniu społeczności Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie najbliższym Zmarłego składam kondolencje.

Dorota Gumienny

Dyrektor Szkoły

na fotografii od lewej:  śp. dyr. Stefan Biały, śp. prof. Alojzy Fojcik, śp. dyr. Henryk Moszyński

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021