Zasady organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2022.

data: 04/01/2022 || autor: JRR

zamknij

Zdający muszą wstawić się na egzamin na godzinę przed czasem jego rozpoczęcia, z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
Zdający w każdym dniu sesji będą wchodzić na teren szkoły TYLKO wejściem od strony sali gimnastycznej. Konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia COVID-19.

UWAGA!

Zdający, którzy przebywają w jednym gospodarstwie domowym z osobą w izolacji, a  posiadają status ozdrowieńca albo są zaszczepieni pełnym cyklem szczepień muszą przedstawić przed egzaminem negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji Zima 2022.
Wytyczne dotyczące egzaminu

 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021