Paderek pomaga na wiele sposobów!

data: 29/03/2022 || autor: DG

zamknij

Kto prawdziwie pomaga, najczęściej działa  w ciszy! Zróbmy jednak podsumowanie miesiąca Paderkowych działań na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju:

  • 40 uczniów klas pierwszych pomagało przez tydzień knurowskiemu oddziałowi PCK w sortowaniu darów,
  • 8 wspaniałych wolontariuszy działało codziennie przez 5 dni w wielkim katowickim centrum dystrybucji darów,
  • silna ekipa logistyków ciężko pracowała na pyrzowickim lotnisku, ładując dary do samolotu, 
  • pomagaliśmy w noclegowni zorganizowanej w szczygłowickiej hali MOSiR,
  • w obu budynkach szkoły odbyły się charytatywne kiermasze domowych wypieków,
  • przynieśliście pomoc rzeczową spontaniczną i adresowaną do konkretnych odbiorców,
  • wiele rodzin uczniów i nauczycieli gości uchodźców w swoich domach,
  • i w końcu …. w naszych ławkach razem z Wami uczy się 13 uczniów z Ukrainy!

Uczniom Paderka należą się podziękowania za wspaniałą, przyjazną postawę, hojność, serdeczność, wysiłek i chęć niesienia bezinteresownej pomocy!

Dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w koordynację działań i opiekę nad naszymi wolontariuszami, motywowanie do pracy, poświęcony czas, ale także za starania czynione na rzecz edukacji obcojęzycznych uczniów! 

Sława Ukrainie!

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021