Żegnamy prof. Marię Grzelewską

data: 23/03/2022 || autor: DG

zamknij

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Marii Grzelewskiej (1946-2022).

Śp. Maria Grzelewska uczyła historii w knurowskim Liceum Ogólnokształcącym od 1975r. aż do przejścia na emeryturę w 1999r. Została zapamiętana jako pedagog niezwykle oddany szkole i młodzieży, człowiek skromny i serdeczny, niestrudzona cyklistka o charakterystycznym, znanym wielu pamiętającym Ją uczniom pseudonimie. Swoją niezaprzeczalną historyczną pasję realizowała aż do ostatnich dni życia, badając krywałdzko-knurowską historię i publikując w lokalnych mediach. W 2014r. została uhonorowana Laurem Knurowa za niestrudzone dostrzeganie, odkrywanie i wyjaśnianie faktów i zdarzeń z przeszłości, które stawały się naszą lokalna tożsamością. 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021