Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2021 r. – informacja dla zdających

data: 19/08/2021 || autor: B.Lezuch

zamknij

Szanowni Absolwenci

  1. egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 24 sierpnia 2021 ( wtorek ) o godzinie 9.oo
  • egzamin z polskiego i matematyki zostanie przeprowadzony na sali gimnastycznej w budynku Liceum przy ul. 1-go Maja 21, zarówno dla uczniów Liceum jak i Technikum
  • egzamin z angielskiego zostanie przeprowadzony w sali nr 15
  1. do szkoły należy wejść od strony głównej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązującego podczas pandemii: dystans, dezynfekcja, maseczka
  2. na egzamin należy zgłosić się o godzinie 8.45 z dowodem tożsamości
  3. każdy zdający powinien posiadać czarny długopis, na egzamin z matematyki kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę oraz ewentualnie małą butelkę wody do picia
  4. 10 września 2021 r. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
  5. świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10 września 2021 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021