Historia szkoły

data: 04/02/2008 || autor: TD

zamknij

Po 670 latach istnienia Knurowa miasto wzbogaciło się o pierwszą szkołę śrenią przygotowującą do studniów. 1 września 1954 roku powstaję Liceum Ogólnokształcące, które zostaje umieszczone wraz ze Szkołą Podstawową w budynku przy ulicy Wilsona.

1958 – Wielkie emocje! Wielkie przeżycia! Pierwsza matura w naszym mieście!– 22 absolwentów LO otrzymuje świadectwo dojrzałości! Lata 60-te to okres, w którym ujawniają się największe talenty sportowe. Odnosimy sukcesy w wielu konkurencjach m. in.: B. Czapla – w biegu na 100m, M. Pardubicka – w skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, biegu na 60m, B. Włoka – skoku wzwyż, skoku w dal, J. Nosiadek – w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem.

Kółko strzeleckie pod opieką magistra Alojzego Fojcika oraz mgr Eugeniusza Husara uzyskuje czołowe miejsca w: zawodach o „Srebrny Muszkiet” w latach 1967-69 i 1978-79 oraz I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich w Warszawie. Ukoronowaniem wysiłków jest przyznanie strzelcom Pucharu Ministra Edukacji Narodowej.

Ukoronowaniem wysiłków jest przyznanie strzelcom Pucharu Ministra Edukacji Narodowej.

5 listopada 1966 – Następuje uroczyste przekazanie społeczeństwu Knurowa „Szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego” im. gen. Aleksandra Zawadzkiego. Od tej pory staliśmy się samodzielni. Jesteśmy właścicielami i gospodarzami budynku, w którym szkoła pracuje po dziś dzień.

1967 – Stanowisko Dyrektora obejmuje mgr Henryk Moszyński.

Tego samego roku dyrygent mgr Jerzy Pogocki tworzy chór, który wkrótce staje się chlubą naszego liceum.

Oto kilka z wielu wyróżnień:

 

 • 1978 – przyznanie mgr. Jerzemu Pogockiemu nagrody Ministra Kultury i Sztuki;
 • 1979 –zdobycie I miejsca w kategorii chórów szkolnych „Czerwona Lutnia” i nagrody „Harfa Eola” w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej;
 • 1982/83 – Wielki Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia chóru i zdobycie I miejsca w III Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Warszawie;
 • 1997 – kolejny Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia chóru. Chórzyści pod opieką mgr. Pogockiego otrzymali nagrody: Grand Prix, „Złoty Kamerton” i Złoty Medal na XVI Międzynarodowym Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Jugosławii.

 

 

 

Oto najważniejsze wydarzenia kolejnych lat:

 

 • 1978 – Czworo uczniów naszej szkoły zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej;
 • 1987 – Witold Gałązka, pracujący pod opieką mgr Jolanty Kaźmierskiej, zostaje laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 • 1988 – LO wciąż podlega modernizacji – powstaje pierwsza pracownia komputerowa wykorzystująca sprzęt ZX Spectrum i Timex.Nad pracą młodzieży czuwa Grono Pedagogiczne uwiecznione z 1980r.
 • 1990/91 – Rok wielkich zmian. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Korus, który z sukcesem piastuje to stanowisko po dziś dzień. Zastępcą Dyrektora zostaje mgr Krystyna Górka, która obecnie jest nauczycielem emerytowanym.
 • Nowym patronem szkoły zostaje Ignacy Jan Paderewski. Grono Pedagogiczne wraz z uczniami staje się świadkami odsłonięcia płaskorzeźby z popiersiem patrona, które zostało wykonane przez plastyka – pana Marka Śpiewlę. Fundatorem płaskorzeźby był absolwent Liceum – Z. Kluczny.
 • 1993 –W piwnicach naszej szkoły powstaje pracownia malarska i rzeźbiarska. Od tej pory młodzież naszej szkoły będzie mogła przygotowywać się w niej do studiów o charakterze artystycznym a także do egzaminów na wydział architektury.
 • 1994/95 – Kolejne ważne osiągnięcie na skalę ogólnopolską – uczniowie D. Majchrzyk i K. Kwaśny zajmują I miejsce w Eskulapiadzie na szczeblu ogólnopolskim.Drużyna prowadzona przez magister Krystynę Hareńczyk odnosi zwycięstwo w Olimpiadzie PCK pod hasłem „Promocja Zdrowego Stylu Życia”.
 • 1997 – Do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego zostaje przyłączony budynek przy ul. Szpitalnej, który staje się siedzibą Liceum Ekonomicznego. Rozpoczyna się kształcenie grona przyszłych ekonomistów.

 

 


Dzięki inicjatywie uczniów i nauczycieli ostatnie lata upływają nam pod hasłem niesienia pomocy potrzebującym. W latach <1999 – 2007 zostaje zorganizowanych 9 koncertów charytatywnych. Nad ich organizacją czuwała mgr Ewa Depta. O oprawę plastyczną koncertów zadbała mgr Urszula Kędzior. Dochody z koncertów zostały przeznaczone głównie dla dzieci poszkodowanych w czasie wojny w Kosowie, dzieci ze Śląskiego Stowarzyszenia Integracji w Pilchowicach, wyjazd dla dzieci z najuboższych knurowskich rodzin, na rzecz uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz na pomoc dwóm chorym bliźniaczkom: Martynie i Marcelinie. W sumie dzięki tego typu imprezom udało się zebrać kwotę ok. 13 tys. złotych.
1998 – Marta Cuber, pracująca pod opieką mgr Janiny Grzybowskiej, uzyskuje tytuł finalisty XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a Tristan Malczyk zajmuje I miejsce w konkursie gwary śląskiej. W finale brało udział 12 osób, a Tristan „godoł gryfnie”. Zwycięzca dał się poznać młodzieży szkolnej występując na Biesiadach Śląskich, które w latach 1994-1998 były organizowane przez mgr Danutę Kuszkę. Spotkania odbywały się pod hasłem „Po naszymu, czyli po śląsku”
W latach 2000-2001 uczennice naszej szkoły, pracujące pod kierunkiem mgr Alicji Groborz, zdobywały nagrody na konkursach i festiwalach piosenki francuskiej. Największe sukcesy osiągnęła Marzena Marczak, która olśniła festiwalowych jurorów. Zwieńczeniem jej sukcesu był wyjazd na największy w świecie festiwal piosenki francuskojęzycznej „Francofolies”. Fundatorem nagrody była Ambasada Francuska.
W 2001 roku kontynuujemy starania, by stać się nowoczesną szkołą na miarę XXI wieku. Z funduszy Starostwa Powiatowego zostają zakupione 2 pracownie komputerowe, a w roku 2002 Liceum Ogólnokształcące otrzymało kompletną pracownię komputerową od Ministerstwa Edukacji i Sportu. Podobne wyposażenie zyskało Liceum Profilowane w 2003 roku.
W roku 2002 nasz uczeń – Dawid Kopiec zostaje przyjęty do grona stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. To wyróżnienie jest ukoronowaniem wcześniejszych osiągnięć Dawida. Otrzymał on nagrodę główną w 2000 roku i dwie nagrody I stopnia w 2001 i 2002 roku w Mędzynarodowym Kokursie Matematycznym „Kangur”. Opiekunem zwycięzcy była wice dyrektor szkoły mgr Grażyna Dąbrowska.
Rok 2003 obfituje w ważne dla szkoły wydarzenia:

 

 • Marcin Cebula zostaje Finalistą XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Opiekunem Marcina była mgr Bożena Leżuch;

 

 

 • Styczeń 2003 –Szkoła uzyskała Wyróżnienie od Ministra Edukacji i Sportu za wysoki poziom realizacji projektu Europejskiego Programu Edukacyjnego Sokrates – Comenius. Młodzież Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przez kilka lat uczestniczyła w programie, którego celem jest rozwijanie przedsiębiorczości w szkole. Nad całością programu czuwał Dyrektor szkoły – mgr Jan Korus. Nasi uczniowie pod kierunkiem mgr Urszuli Kędzior wykonali wyjątkowe prace plastyczne. Najlepsze z nich, osobiście wyróżnione przez Ministra Oświaty, zostały wysłane do Brukseli. Starania młodzieży koordynowały również: mgr Marzena Kolenda oraz mgr Barbara Kuwaczka.

 


Budynek, jaki możemy dziś zobaczyć przy ul. 1 Maja, zyskał nowy wizerunek dzięki przeprowadzonym w ciągu ostatnich lat remontom – w listopadzie i grudniu 2003 roku wymieniono stolarkę okienną, a w lipcu i sierpniu 2004 roku dokonano modernizacji budynków ze środków Starostwa Powiatowego w oparciu o dotacje WFOS.

W czerwcu 2004 roku z dumą przyjęliśmy wyróżnienia od władz Knurowa. Prezydent Miasta wręczył Dyrektorowi Z.S. im. I. J. Paderewskiego „Laur Knurowa” – nagrodę, która uwieńczyła pięćdziesiąt lat pracy z młodzieżą. Władze miasta uhonorowały naszą szkołę dwukrotnie- „Laur Knurowa” otrzymał, bowiem także dyrygent chóru Schola Cantorum – mgr Jerzy Pogocki.

Rok szkolny 2004/2005 rozpoczął się niezwykle pomyślnie. Niemal w przededniu uroczystych obchodów 50-lecia „Gazeta Wyborcza” przyznała nam tytuł „Szkoły z Klasą”.

Tekst redagowany w roku 2004  z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły przez panią Beatę Zakrzewską

 

 

W roku szkolnym 2005/2006ruszyliśmy w wielki świat. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili Brukselę, Paryż, kilka miast niemieckich i w końcu Arizonę w USA. Sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego zaczął odnosić Jerzy Zwolski, uzyskując tytuł finalisty.

Rok szkolny 2006/2007przynosi zmianę na stanowisku dyrektora. Odchodzącego na emeryturę Jana Korusa zastępuje Dorota Gumienny. W 2007r. szkoła wygrywa ogólnopolski konkurs na SuperSzkołę. Dzięki temu może szczycić się nie tylko prestiżowym tytułem, ale także kolejną nowoczesną pracownią komputerową, która była nagrodą główną w konkursie.”Schola Cantorum” obchodzi swoje 40-lecie; z tej okazji mieszkańcy miasta, a zwłąszcza byli chórzyści wysłuchali uroczystego koncertu. Również w 2007r. naszych uczniów doceniła Gazeta Wyborcza przyznając najbardziej aktywnym tytuł “Uczeń z klasą”. Szkoła rozwija się na wielu płaszczyznach. Od charytatywnej (współpraca z Domem Dziecka) przez kulturalną (własny teatr przy współpracy z miastem, koncerty charytatywne i młodzieżowe) po naukową (udział w licznych olimpiadach, konkursach, stały kontakt z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Pałacem Młodzieży).
Szkoła stale się unowocześnia i rozwija bazę materialną.


Prawa autorskie © Zespol Szkol I.J.Paderewskiego w Knurowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021