Jubileuszowy zjazd absolwentów 27 września 2014

data: 26/10/2013 || autor: M.Popowska

zamknij

KOPA LAT LO w Knurowie

27.09.2014 odbędzie się  Zjazd Absolwentów.

Spotykamy się zgodnie z następującym planem:

SOBOTA 27.09.2014

14.00 – 16.00

  • zgłaszanie się uczestników w Biurze Zjazdu, odbiór materiałów zjazdowych,
  • zwiedzanie szkoły,
  • spotkanie nauczycieli, absolwentów, pracowników szkoły
  • poczęstunek w starej sali gimnastycznej

16.00 – Uroczysty koncert w nowej hali sportowej

Ok. 19.00 – Bal Absolwenta w Karczmie Wrazidlok w Nieborowicach

 

NIEDZIELA 28.09.2014

11:30 – Msza św. koncelebrowana w kościele pw św. Cyryla i Metodego w Knurowie w intencji wszystkich Uczniów i  Absolwentów oraz Nauczycieli i Dyrektorów Szkoły

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zjeździe Absolwentów prosimy o zgłoszenie do 20 czerwca 2014 r. oraz wpłatę na konto Komitetu Organizacyjnego lub w sekretariacie szkoły.

Przy wpłacie na konto prosimy podać imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły oraz informację “Opłata za Zjazd Absolwentów” w tytule przelewu.

 

nr konta 21 8454 0001 3007 1050 0249 0001 –
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

 

Proponujemy następujące opcje:

Udział w Zjeździe Absolwentów – koszt 40 zł (w tej cenie materiały zjazdowe, album pamiątkowy, poczęstunek)

Udział w Balu Absolwentów w Karczmie Wrazidlok 120 zł

Pary absolwentów, które biorą udział w Zjeździe mogą zrezygnować z jednego zestawu pamiątkowego, obniżając koszt o 40 zł.

Potwierdzenia uczestnictwa można dokonać:

  • osobiście w sekretariacie szkoły
  • telefonicznie (32 235 19 61)
  • przesyłając pocztą (44-190 Knurów, ul. 1 Maja 21) lub faksem (32 235 19 61) wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia (karta zgłoszenia dostępna po kliknięciu w link Karta zgłoszeniowa)
  • drogą elektroniczną na adres: zjazdabsolwentowzsijp@gmail.com

 

Ofiarodawców i Sponsorów, Przyjaciół Szkoły chętnych do partycypowania w kosztach przygotowania Zjazdu Absolwentów prosimy o wpłaty na konto  21 8454 0001 3007 1050 0249 0001.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

Prosimy również o poinformowanie o uroczystościach związanych ze Zjazdem Absolwentów koleżanki i  kolegów, ponieważ nie dysponujemy aktualnymi adresami wszystkich absolwentów.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021