klasa SPORTOWA – PIŁKA NOŻNA

data: 06/04/2018 || autor: TD

zamknij
 1. Charakterystyka profilu
 2. Przedmioty
 3. Informacje dodatkowe

Charakterystyka profilu

Rozszerzona biologia i przedmiot wybrany (chemia/ fizyka/geografia/historia); fakultatywne zajęcia sportowe na basenie, język angielski w sporcie, zdrowy styl życia

Piłka nożna to twoja pasja i chcesz pogodzić solidne przygotowanie do matury z codziennym treningiem? Planujesz czynnie uprawiać sport, a potem wykonywać zawód, w którym forma fizyczna jest ważna tak samo jak wykształcenie? Chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego lub zdobyć pracę wymagającą bardzo dobrej kondycji fizycznej? Mamy dla Ciebie bardzo dobrych nauczycieli i trenera piłki nożnej, nowoczesną halę sportową, siłownię, 2 małe sale gimnastyczne, rozpoczynamy budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych, korzystamy z obiektów sportowych w mieście i będziemy współpracować z Twoim klubem sportowym.

Oferta jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskiego (Akademia Piłki Nożnej oraz Concordia Knurów) nauką w naszej szkole swoich zawodników. Knurowskie LO  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych. Uczniom oddziału sportowego zaproponujemy również dodatkowe zajęcia językowe „Język angielski w sporcie”, opiekę medyczną ze strony knurowskiego szpitala, wsparcie sponsora na zakup strojów sportowych. Treningi i udział w meczach zapewnią piłkarskie kluby sportowe. Wychowawcą oddziału będzie mgr Aneta Kowalska, sędzia piłki nożnej oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego.

Kandydat do klasy sportowej podlega standardowej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a ponadto musi dostarczyć następujące dokumenty:

1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)

2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

W dniu 5 czerwca 2018r. o godz. 11.00 na hali sportowej knurowskiego Paderka  planowane jest  przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, dla kandydatów niebędących członkami klubu sportowego

Wszystkich zawodników aktywnie trenujących piłkę nożną, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Pomożemy pogodzić naukę do matury z codziennymi treningami i aktywnym życiem sportowym!

Przedmioty

Zajęcia edukacyjne punktowane

 • j. polski
 • matematyka
 • biologia
 • wychowanie fizyczne

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

 • język angielski
 • biologia

Przedmiot do wyboru po klasie pierwszej

 • historia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia

Zajęcia uzupełniające
fakultatywne zajęcia sportowe na basenie, język angielski w sporcie, zdrowy styl życia

Informacje dodatkowe

Wymagamy od kandydatów do klasy sportowej w dyscyplinie sportu: piłka nożna następujących dokumentów:

 • orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia
 • pisemna zgoda rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
 • zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.
 • od kandydatów niebędących członkami piłkarskich klubów sportowych wymagamy zaliczenia szkolnej próby sprawności fizycznej – 05.06.2018r, godz.11 ,  hala sportowa LO

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021