Program nauczania

data: 04/02/2008 || autor: TD

zamknij
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM
ZAJĘCIA EDUKACYJNE w roku 2009/2010
Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor
Język polski
aktualny dla 1 klas
DKOS-5002-79/03 Między dawnymi i młodszymi laty. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, Daniel Zych
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
tel. (022) 570-25-80, fax (022) 570-25-97
aktualny dla 2 i 3 klas
DKOS-4015-143/02 Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanymi technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz, Ewa Paczoska , konsultacja – Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie – Teresa Marciszuk
Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR
ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa,
tel./fax (022) 649 89 97,
e-mail: stentor@stentor.com.pl
Język angielski
rozszerzony
DKOS-4015-184/02 Program nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs kontynuacyjny. Magdalena Kębłowska
Wydawnictwo EGIS
pl. Matejki 5, 31-157 Kraków,
tel. (012) 422-62-00, fax 422-65-03
podstawowy
DKOS-5002-47/03 Program nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Magdalena Kębłowska
Wydawnictwo EGIS
pl. Pilotów 71, 31-462 Kraków,
tel. (012) 410-86-25, fax (012) 410-86-21
DKOS-4015-117/02 Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego-kurs kontynuacyjny.Program A. Wydawnictwo Oxford University Press
J. Sosnowska, M.M. Wieruszewska
DKOS-4015-230/02 Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych(LO,LP,T) – kurs dla początkujących. M. Smolik, J. Galant
Wydawnictwo MACMILLAN POLSKA
Język niemiecki
DKOS-5002-43/03 Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz 4-letniego technikum (wariant B lub C). Kurs kontynuacyjny. Grażyna Zendrowska-Korpus
Wydawnictwo LektorKlett
ul. Polska 114, 60-401 Poznań,
tel. (061) 849 62 01, fax (061)849 62 02,
e-mail: biuro@lektorklett.com.pl
DKOS-5002-20/06 Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technkium (kurs dla początkujących). Gorgio Motta
Beata Ćwikowska
Wydawnictwo Keltro Klett “Direkt”
Język francuski
DKOS-4015-63/02 Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy. Grażyna Migdalska, Monika Szczucka-Smagowicz
Wydawnictwo Szkolne PWN

ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
bezpłatna infolinia: 0 800223344, fax: (022) 831-26-16,
e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl

Historia
rozszerzony
DKOS-4015-147/02 Historia. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia,
tel./fax (058) 679 53 53,
e-mail: info@operon.pl
podstawowy
DKOS-4015-90/02 Historia. Program nauczania w zakresie postawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia,
tel./fax (058) 679 53 53,
e-mail: info@operon.pl
Wiedza o społeczeństwie
DKOS-5004-4/04 Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym), wydanie 2 Zbigniew Smutek, Janusz Maleska
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hurnicza 3, 81-212 Gdynia,
tel./fax (058) 679 00 00
Wiedza o kulturze
rozszerzony
DKOS-4015-209/02 W świecie kultury. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze dla LO, LP i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Beata Kordon
WSiP S.A.
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
tel. 576-25-00
fax 576-25-09
podstawowy
DKOS-5002-13/04 Wiedza o kulturze. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum. (Zakres podstawowy) Sław Krzemien-Ojak, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel./fax (058) 679-00-00
Matematyka
aktualny dla 1 klas LO
DKOS-5002-79/07 Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Wojciech Babiański, Katarzyna Hall, Dorota Ponczek
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
tel. (022) 570-25-80,
aktualny dla 2 i 3 klas – rozszerzenie
DKOS-4015-99/02 Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Wojciech Babiański, Katarzyna Hall, Dorota Ponczek
Wydawnictwo NOWA ERA
al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
tel. (022) 570-25-80,
aktualny dla 2 i 3 klas LO- podstawowy,
aktualny dla klas 1, 2, 3 LP,T- podstawowy
DKOS-4015-54/02 Matematyka z Sensem. Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym (podstawowy, rozszerzony), profilowanym, technikum Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Maria Woźniak
Wydawnictwo SENS
ul. Bukowska 114 B/4, 60-397 Poznań
tel./fax (061) 861-89-19,
Fizyka i astronomia
rozszerzony
DKOS-5002-23/06 Wybieram fizykę. Program kształcenia z fizyki i astonomii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym. Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo ZamKor
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków,
tel. (012) 623 25 00, fax (012)623-25-24
e-mail: zamkor@zamkor.com.pl
podstawowy
DKOS-4015-89/02 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo ZamKor
ul. Asnyka 7, 31-144 Kraków,
tel./fax (012) 430 00 03, 421 69 42, 421 66 41,
e-mail: zamkor@zamkor.com.pl
Chemia
rozszerzony
DKOS-4015-88/02 Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa,
tel. (022) 570-25-80,
podstawowy
DKOS-4015-46/02 Program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa,
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81
Biologia
DKOS-4015-5/02 Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). Waldemar Lewiński, Grażyna Skirmunt, Jan Prokop
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia,
tel. (058) 679-53-53,
e-mail: info@operon.com.pl
Geografia
rozszerzony
DKOS-5002-11/07 Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. zakres podstawowy i rozszerzony. Barbara Lenartowicz
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (022) 695-45-60, 635-52-47, 831-22-21 w.2213
podstawowy
DKW-4015-41/01 Program nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Paweł Wład
Wydawnictwo Oświatowe ORTUS
ul. Waryńskiego 38, 05-090 Raszyn,
tel. (022) 716-33-44, tel./fax 715-63-67,
e-mail: ortus@ortus.com.pl
Technologia Informacyjna
DKOS-5002-48/03 Technologia informacyjna dla każdego. Program nauczania technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik
VIDEOGRAF Edukacja
al. W.Korfantego 191, 40-153 Katowice,
tel. (032) 203-65-59, 203-65-60, 730-25-12
fax (032) 730-25-13,
DKOS-5002-19/06 Program nauczania technologii informacyjnej w LO, LP i Technikum Wydawnictwo PWN
E. Krawczyński, Z. Talga, M. Wilk
Informatyka
DKOS-5002-5/03 Informatyka. Program nauczania szkoły ponadgimnazjalne zakres rozszerzony. Ireneusz Bujnowski, Zbigniew Talaga
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (022) 695 45 60, 635 52 47, 831 22 21 w.2213, fax (022) 831 26 16
Podstawy przedsiębiorczości
DKOS-5002-98/03 Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydanie II Jarosław Korba, Mirosław Mistrzak, Zbigniew Smutek
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel./fax (058) 679-00-00
Przysposobienie obronne
DKOS-4015-1/02 Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson, Zbigniew Worwa
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: wsip@wsip.com.pl
Religia
AZ-4-01/1 Program nauczania religii w LO, Lp, T Seria “Drogi Świadków Chrystusa”
Wydawnictwo WAM
Łacina
DKOS-5002-45/05 Program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla liceum ogólnokształcącego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.Ewa Pobiedzińska, Stanisław Wilczyński
Chór szkolny
Program autorski
Wychowanie fizyczne
DKOS-4015-87/02 Zdrowie Sprawność Aktywność. Program nauczania wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Piotr Wróblewski
Wydawnictwo MAC EDUKACJA
ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce,
Biuro Handlowe w Warszawie: ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa,
tel. (022) 847 19 88, tel./fax (22) 843 18 88,
e-mail: mac@mac.pl
DKOS-5002-77/03 Program wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum G.Redźko
Przedmioty zawodowe
312[01]T,SP/MENiS/2004.06.14 Program nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik informatyk B.Biernat, H. Fuchsel, J. Goździkiewicz, J. Serwatka
341[02]T,SP/MENiS/2004.05.05 M Modułowy program nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik ekonomista B. Gliwińska, K.Laudyńska, G. Lech, E. Wichrowska, A. Tarłowski
343[01]SP/MENiS/2004.05.25 Program nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik administracji B, Biernat, H. Fuchsel, J. Goździkiewicz, J. Serwatka
LP-EA/MENiS/2002.04.30 Program nauczania przedmiotów zawodowych w liceum profiloweanym o profilu: ekonomiczno – administracyjnym Wydawnictwo “?Gospodarstwo Pomocnicze MENiS”

Autor: A.Koludo i inni

341[02]SP/MEN/2008/05.20 Program nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik ekonomista A. Grobelna, M. Jasińska, L. Jedynak-Jasińska, J. Serwatka

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021