Zespół katechetów

data: 21/02/2011 || autor: M.Popowska

zamknij

 

Zespół  Katechetyczny

w  roku szkolnym 2012/2013

W skład Zespołu Katechetycznego wchodzą:

Ks.Joachim Glanc – przewodniczący

Ks.Adam Brachaczek

Ks.Krzysztof Jarczyk

P. Dorota Kamińska

  1. Zespół Katechetyczny spotyka się co 2 tygodnie w ramach spotkań dekanalnych, wymieniając uwagi dotyczące katechizacji oraz dzieląc się uwagami dotyczącymi wychowania chrześcijańskiego młodzieży w ogóle.
  2. Katecheci uczestniczą w rekolekcjach, połączonych z warsztatami katechetycznymi, doskonaląc swój warsztat katechetyczny także podczas dni skupienia, konferencji rejonowych.
  3. Młodzież razem ze swoim katechetą, przygotowuje i przedstawia Jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
  4. Zespół Katechetyczny we współpracy z parafiami Knurowa organizuje szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego.
  5. Katecheci w indywidualnych rozmowach pomagają młodzieży rozwiązywać rozmaite problemy, pojawiające się w życiu młodego człowieka.
  6. W czasie odwiedzin duszpasterskich związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, katecheci poznają środowisko rodzinne swoich uczniów, spotykając się z ich rodzinami, z problemami jakie występują w poszczególnych rodzinach.
  7. Młodzież naszego liceum i technikum ma, jak zawsze, możliwość pogłębiania swojej formacji w ramach Ruchu Oazowego Światło Życie. Wspólnoty Oazy działają w parafiach Knurowa pod opieką ks. K. Jarczyka i ks. J. Glanca.
  8. Księża katecheci uczestniczą we wszystkich wydarzeniach szkolnych. Towarzyszą także młodzieży podczas wycieczek, konkursów, itp.
  9. Każdy z katechetów realizuje przede wszystkim swoje obowiązkowe zadania wyznaczone przez dyrekcję szkoły w przydziale obowiązków na rok szkolny 2011/2012.

 

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021