Zaproszenie dla nauczycielskich organizacji związkowych

data: 26/02/2021 || autor: DG

zamknij

Gliwice, 23 lutego 2021 r.                                                               

Zarząd Powiatu Gliwickiego zaprasza reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego  organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli do  zgłoszenia się celem powołania w skład komisji konkursowych do wyłonienia dyrektorów:

  1. Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
  2. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Organizacje proszone są o zgłaszanie się do 4 marca 2021 r. do godz. 1000 poprzez wysłanie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021