Edukacja dla Rozwoju

data: 18/11/2009 || autor: TD

zamknij

EDUKACJA DLA ROZWOJU

 

Od lutego 2011 w naszej szkole realizowany jest kolejny, ciekawy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie Edukacja dla rozwoju.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym oraz poprawa ich oferty edukacyjnej poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo pedagogiczno –psychologiczne i edukacyjno-zawodowe, a także wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania.
W projekcie bierze udział ok. 700 uczniów z następujących szkół – Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

W ramach projektu odbywają się zajęcia z wielu dziedzin i przedmiotów nauczania, na których uczniowie mogą zarówno wyrównywać  braki  z przedmiotów sprawiających im trudności jak i zwiększać kompetencje w innych dziedzinach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasjami.

 

Każdy uczeń, który zgodnie z regulaminem pomyślnie przejdzie rekrutację, może uczestniczyć w zajęciach przez siebie wybranych.

 

Projekt w naszej szkole koordynują:

 

Pani Marta Żuk

Pani Katarzyna Niewiadomska

 

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Dokumenty do pobrania dla nauczycieli
  3. Aktualności

 

michalAniol_logoALL

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021