Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS

data: 21/09/2020 || autor: TD

zamknij

Termin:

Rekrutacja do projektu „Dobre wykształcenie- lepsza praca BIS”: 22.09.2020 – 02.10.2020.

Dokumentacja

EFS - Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS - spis logotypów

Projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” realizowany jest w ramach poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.– 15.10.2022 r.


Wartość projektu: 2 087 964 zł (w tym wartość dofinansowania 1 983 565,80 zł, z czego z Unii Europejskiej: 1 774 769,40 zł)

Realizatorzy projektu:

  • Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
  • Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,
  • Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach


Przedmiotem projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS” będą działania mające na celu wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów tych szkół.

W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie z projektu mogą korzystać uczniowie Technikum, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez udział:

  • w stażach uczniowskich,
  • w kursach i szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
  • w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych;
  • w zajęciach z zakresu grafiki 3D i animacji komputerowej
  • w doradztwie zawodowym, obejmującym również wizyty studyjne u lokalnych pracodawców.

W ramach projektu zostaną doposażone również szkolne pracownie nauki zawodu.

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021