Technik RACHUNKOWOŚCI

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

Charakterystyka profilu – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI symbol 431103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 28 lipca 2022r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

 

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021