Dokumenty szkolne

data: 21/05/2008 || autor: TD

zamknij

Duplikat legitymacji:

Warunkiem otrzymania duplikatu legitymacji jest złożenie wniosku, przedstawienie oryginału wpłaty oraz dostarczenie zdjęcia.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej.

Kwota:  9

Duplikat świadectwa:

Warunkiem otrzymania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości, jest dokonanie wpłaty na konto szkoły, dostarczenie do Sekretariatu wniosku wraz z oryginałem wpłaty.

Wniosek o wydanie duplikaty świadectwa

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu świadectwa.

Kwota: 26 zł

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021