Mam zawód, mam pracę w regionie

data: 12/02/2014 || autor: TD

zamknij

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM DORADZTWO INDYWIDUALNE 

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach,

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji:  1 kwiecień 2011 – 31 sierpień 2014

Partnerzy projektu

Województwo Śląskie – lider projektu

30 powiatów i miast na prawach powiatu wraz z Kuratorium Oświaty – Partnerzy

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

W projekcie uczestniczy prawie 200 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego,

stażach i praktykach, wizytach studyjnych, kursach certyfikowanych, zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają dostęp do platformy e-learningowej, dzięki której będą mogli przyswoić nową wiedzę, przygotować się do matury oraz nadrobić zaległości.

Udział w projekcie to szansa uczestnictwa w:

  • Kursach certyfikowanych
Europejski Certyfikat Umiejetnosci Komputerowych (ECDL)
Pracownik sekretariatu
Kurs obsługi kasy fiskalnej
Kurs bezwzrokowego pisania
Komputerowe wspomaganie pracy przedstawiciela handlowego, pracownika działu obsługi klienta lub działu marketingu
Kosztorysowanie w technice komputerowej
Grafika komputerowa (CorelDRAW, Adobe Photoshop)
Rastrowa (bitmapowa) grafika komputerowa-Adobe Photoshop
Tworzenie bazy danych –MS Access
Komputerowe projektowanie-AutoCad
Administrator systemu systemu LINUX
CorelDraw podstawy
CorelDraw zaawansowany
Prawo jazdy kat. B
Operator wózków widłowych
  • Praktykach/stażach
  • Zajęciach dodatkowych
  • Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych
  • Wizytach studyjnych (wycieczkach)
  • Doradztwie zawodowym

 

 

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021