Szkoła Policealna – technik administracji

data: 26/02/2021 || autor: TD

zamknij

Technik administracji 334306
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Nabór na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej, decyduje kolejność zapisów.

Szkoła dwuletnia (4 semestry), zaoczna (weekendy).
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r.

Dostarczenie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego:
od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych: 20 lipca 2022r.
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie: 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022r..
Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu: do 28 lipca 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 29 lipca 2022 r. do godz.14.00

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021