Podstawa prawna – rekrutacja

data: 25/02/2019 || autor: TD

zamknij

REKRUTACJA

 do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

 na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą (Rozdział 6);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), zwane dalej Rozporządzeniem;
  3. Pismo WE-KZ.537.10.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z 24 stycznia 2020 r.; Załącznik nr 1:Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, (…) na rok szkolny 2020/2021 (…).
  1.  

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021