Technik EKONOMISTA

data: 22/02/2021 || autor: TD

zamknij

Charakterystyka profilu – TECHNIK EKONOMISTA symbol 331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjne

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód dla tych, którzy lubią pracę biurową! Każda firma potrzebuje specjalistów do organizowania sekretariatu, obsługi klientów, asystentów, pracowników działu kadr. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych programów komputerowych i urządzeń biurowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej. Najbardziej odważni i samodzielni poprowadzą własną działalność gospodarczą!

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 28 lipca 2022r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

 

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021