Technik EKONOMISTA

data: 22/02/2021 || autor: TD

zamknij

Charakterystyka profilu – TECHNIK EKONOMISTA symbol 331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjne

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód dla tych, którzy lubią pracę biurową! Każda firma potrzebuje specjalistów do organizowania sekretariatu, obsługi klientów, asystentów, pracowników działu kadr. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych programów komputerowych i urządzeń biurowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej. Najbardziej odważni i samodzielni poprowadzą własną działalność gospodarczą!

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. matematyka
  3. j. angielski
  4. geografia

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 30 lipca 2021r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00, podając przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r. Nieprzedłożenie zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

26/02/2021

wazne

Dni Otwarte dla kandydatów do klas pierwszych – ONLINE

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021