Dyrekcja

data: 21/05/2008 || autor: TD

zamknij

Kierownictwo
Szkoły i kierunki kształcenia
Kontakt
Status prawny

 

Kierownictwo

Dyrektor : Dorota Gumienny

dyrektor.zsijp@powiatgliwicki.pl

Wicedyrektor ds. I Liceum Ogólnokształcącego : Bożena Leżuch
Wicedyrektor ds. Technikum nr 1: Joanna Rożek-Radek

Główna Księgowa: Agnieszka Giża

Księgowa: Marcelina Duś

Kierownik ekonomiczno-administracyjny: Alicja Bednarz

Sekretarz Szkoły: Marta Kielemnik

 • I Liceum Ogólnokształcące

Klasy dla absolwentów szkoły podstawowej:

HUMANISTYCZNA: przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia: 

ŚCISŁA: przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka,  do wyboru: fizyka lub biologia:

MEDYCZNO – PRZYRODNICZA: przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia;

Klasy dla absolwentów gimnazjum:

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA: przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, do wyboru: historia, , biologia, geografia

ŚCISŁA: przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski; do wyboru: fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia

PRZYRODNICZO-MEDYCZNA: przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski; do wyboru: chemia, fizyka, geografia

 • Technikum nr 1

kształcenie w zawodach:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 422104

KL. II

Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
Kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 431103

KL. I,II

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK LOGISTYK 333107

KL. IV

Kwalifikacja A30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Kwalifikacja A31: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

Kwalifikacja A32: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

KL. III

Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów.

Kwalifikacja AU.32: Organizacja transportu.

KL. I,II

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja SPL.04. Obsługa transportu

 

TECHNIK INFORMATYK 351203

KL. IV

Kwalifikacja E12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Kwalifikacja E13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Kwalifikacja E14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

KL. III

Kwalifikacja EE.8: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Kwalifikacja EE.9: Programowanie, tworzenie i administracja stronami internetowymi i bazami danych.

KL.I,II

Kwalifikacja INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kwalifikacja INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

TECHNIK EKONOMISTA 331403

KL.  IV

Kwalifikacja A35/AU35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Kwalifikacja A36/AU36: Prowadzenie rachunkowości.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103

KL. III, IV

Kwalifikacja T13/TG14: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Kwalifikacja T14/TG15: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Kontakt

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

www.zsijp.pl
zsijp@powiatgliwicki.pl

 • I Liceum Ogólnokształcące
  ul. 1 Maja 21
  44-190 Knurów
  tel.: 032 235 19 61
  zsijp@powiatgliwicki.pl
 • Technikum nr 1
  ul. Szpitalna 25
  44-194 Knurów
  tel.:032 235 10 82
  zsijp@powiatgliwicki.pl

Status prawny: Szkoła publiczna dla młodzieży

 • Organ prowadzący: Powiat Gliwicki
  Starostwo Powiatowe w Gliwicach
  44-100 Gliwice
  Ul. Zygmunta Starego 17
 • Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Delegatura w Gliwicach
  44-100 Gliwice
  Ul. Warszawska 35

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021