Wywiadówki

data: 26/08/2020 || autor: JRR

zamknij

  1. TECHNIKUM – zobacz informacje
  2. LICEUM – zobacz informacje

Technikum

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2021/2022 DLA UCZNIÓW TECHNIKUM odbywają się w poniedziałki według ustalonego harmonogramu:

DATA1RODZAJ ZEBRANIATEMATYKA
06.09.2021
godz. 16.30/17.30 
poniedziałek
Spotkania rodziców z wychowawcami klas II,III,IV
w salach
Sprawy organizacyjne, wybory do Rady Rodziców, Szkolny system oceniania, szkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – Covid – 19
13.09.2021
godz. 16.30 poniedziałek
Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I
(sala gimnastyczna)
Sprawy organizacyjne, szkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – Covid – 19
13.09.2021
godz. 17.00
poniedziałek
Spotkania rodziców z wychowawcami klas I
w salach
Sprawy organizacyjne – wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania
13.09.2021
godz. 19.00
poniedziałek
Spotkanie Rady Rodziców
(budynek LO)
Sprawy organizacyjne
29.11.2021
godz. 16.30
poniedziałek
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy IV (on-line)Podsumowanie 4 letniego cyklu nauki, przygotowanie do egzaminu dojrzałości
29.11.2021
godz. 16.15/17.15
poniedziałek
Wywiadówka klasy I,II,III,IV Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczna na I półrocze
28.03.2022 godz. 16.15/17.15
poniedziałek
Wywiadówka klasy I,II,III,IV Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
30.05.2022 godz. 16.15/17.15
poniedziałek
Wywiadówka klasy I,II,III Spotkanie z rodzicami Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą w Technikum

KLASAWYCHOWAWCA NUMER SALIGODZINA
I Timgr Aleksandra Żydek-Tomecka2317:15
I Tlmgr Dariusz Miczka3817:15
I Tetmgr Anna Ludwiczak2617:15
II Timgr Aleksandra Włodarz2616:15
II Tltmgr Anna Bonk2717:15
III IRmgr Iwona Szczygieł3016:15
III LTmgr Agata Włodyka2716:15
III Timgr Katarzyna Sontag2316:15
III Tlmgr Jolanta Witek3017:15
III Trtmgr Alina Motyka3216:15
IV Timgr Adrianna Wilk3816:15
IV Tltmgr Izabela Szurman3217:15

Liceum

WYWIADÓWKI w roku szkolnym 2021/2022 DLA UCZNIÓW LICEUM odbywają się w poniedziałki według ustalonego harmonogramu:

DATA RODZAJ ZEBRANIA TEMATYKA
06.09.2021
godz. 17.30
poniedziałek
Spotkania rodziców z wychowawcami klas
II i III w salach
Sprawy organizacyjne, wybory do Rady Rodziców, Szkolny system oceniania, szkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – Covid – 19
13.09.2021
godz. 17.30
poniedziałek
Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I
(hala sportowa)
Sprawy organizacyjne, wybory do Rady Rodziców, Szkolny system oceniania, szkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – Covid - 19
13.09.2021
godz. 19.00
poniedziałek
Spotkanie Rady Rodziców

Sprawy organizacyjne
29.11.2021
godz. 17.30
poniedziałek
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów
klasy III (on-line)
Podsumowanie 3-letniego cyklu nauki, przygotowanie do egzaminu dojrzałości
29.11.2021
godz. 17.30
poniedziałek
Wywiadówka klasy I, II, III
Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczna na I półrocze
28.03.2022
godz. 17.30
poniedziałek
Wywiadówka klasy I,II,III
Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych
30.05.2022
godz. 17.30
poniedziałek
Wywiadówka klasy I,II,III
Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą w Liceum

KLASAWYCHOWAWCANUMER SALIGODZINA
I H1mgr Marek Mnich3817.30
I H2mgr Barbara Dudło3917.30
I Smgr Małgorzata Piotrowska4017.30
I Mmgr Bożena Marcol2317.30
II Hmgr Michał Hankus3017.30
II Smgr Bartosz Kaczmarczyk4217.30
II Mmgr Beata Zakrzewska617.30
III Hmgr Marzena Krasoń- Kapłanek
3617.30
III Smgr Dawid Szymała4117.30
III Mmgr Ewelina Szczygielska817.30
III Pmgr Anna Ratajczak2517.30
III bmgr Aneta Kowalska2817.30
III cmgr Janusz Hajduk2417.30
III dmgr Monika Popowska3317.30

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021