Kontakt

data: 04/02/2008 || autor: TD

zamknij

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
ul. 1 Maja 21
44-190 Knurów
zsijp@powiatgliwicki.pl

NIP: 969 004 99 73
REGON: 000861340

I Liceum Ogólnokształcące
ul. 1 Maja 21
44-190 Knurów
tel/fax: (032) 235 19 61

zsijp@powiatgliwicki.pl

Technikum nr 1
ul. Szpitalna 25
44-194 Knurów
tel/fax: (032) 235 10 82
zsijp@powiatgliwicki.pl

Uwagi i problemy: problemy@zsijp.pl

IODO (Inspektor Ochrony Danych Osobowych):

Marta KIELEMNIK; iodo@zsijp.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE DO FAKTURY:

Nabywca:

POWIAT GLIWICKI
44-100 Gliwice
ul. Zygmunta Starego 17
NIP 63 12 606 158

Odbiorca:
Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego
44-190 Knurów
ul. 1 Maja 21

rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców:

64 8454 0001 3007 0063 8173 0001 

SKO RR Z. SZ. IM. PADEREWSKIEGO w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, ul.Kosmonautów 9A.

KONTO SZKOŁY:
Bank: Getin Noble Bank SA / O. w Gliwicach
Nr konta: 87 1560 1081 0000 9210 0000 4152

Pielęgniarka szkolna

Dzień

Liceum

Technikum

Poniedziałek

7.45-11.45

12.00-16.00

Wtorek

12.00-16.00

7.30-11.45

Środa

7.45-11.45

12.00-16.00

Czwartek

———

7.30-17.00

Piątek

——— 7.30-16.00

Prawa autorskie © Zespól Szkol I.J.Paderewskiego w Knurowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021