Sprawy pracownicze

data: 03/10/2017 || autor: M.Popowska

zamknij

PPK

Wniosek lub deklarację należy złożyć do księgowości osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej – listem poleconym.

 
 

Wnioski pracownicze:

Wnioski do pobrania również w Sekretariacie Szkoły.

Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Opieka nad dzieckiem – oświadczenie rodzica

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się w Sekretariacie Szkoły.

Oświadczenie emeryta – obowiązkowe:

Oświadczenie – emeryci

Wnioski oraz terminy ich składania:

do 15 czerwca:

do 15 września:

do 30 listopada:

(Świadczenie świąteczne)

Według potrzeby:

Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021