bez MASKI

data: 08/02/2017 || autor: M.Popowska

zamknij

Spotkania Teatralne Bez MASKI już od kilku lat cieszą się popularnością wśród przedszkoli, szkół, domów kultury, ośrodków pracy pozaszkolnej w naszym regionie.

Celem imprezy jest prezentacja twórczości teatralnej i parateatralnej dzieci i młodzieży, kultywowanie działań artystycznych oraz profilaktyka skierowana na twórcze spędzanie czasu wolnego, a także szeroko pojęta integracja społeczna.

Naszą ideą jest rozbudzenie w środowisku wrażliwości na sztukę. Działania teatralne traktujemy jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, co z pewnością przyczyni się do  kształtowania u młodych ludzi dojrzałych postaw społecznych. Rozbudzenie pasji twórczej i możliwość jej pielęgnowania zarówno wśród  instruktorów teatralnych jak i ich podopiecznych może przynieść wiele korzyści zarówno jednej jak i drugiej stronie.

Spotkania Teatralne są swoistą formą prezentacji działań artystycznych, jakie podejmują nauczyciele, pedagodzy, terapeuci w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jury, które będzie czuwać nad przebiegiem festiwalu przyzna wyróżnienia w sześciu kategoriach:

I kategoria – szkoła podstawowa I-III

II kategoria – szkoła podstawowa  IV- VI

III kategoria – gimnazjum

IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

V kategoria – Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Domy Kultury, Teatry Amatorskie, WTZ

GRAND PRIX Spotkań Teatralnych „bez MASKI” – dla najlepszego zespołu.

Jury ma prawo przyznać  indywidualne wyróżnienia (reżyseria, scenografia, aktor, instruktor teatralny).

REGULAMIN bez MASKI

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021