65 tys.euro w programie Erasmus Plus

data: 03/06/2014 || autor: DG

zamknij

Z przyjemnością informujemy, że dwa wnioski aplikacyjne szkoły w programie Erasmus Plus  zostały zatwierdzone i zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka to tytuł  projektu napisanego dla uczniów kierunku technik obsługi turystycznej, dzięki któremu na miesięczną praktykę zawodową do Hiszpanii będzie mogła w przyszłym roku szkolnym wyjechać 16–osobowa grupa uczniów wyłoniona w procesie rekrutacji  (podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: ocenę z zachowania, średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, ocenę z j. angielskiego, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, opinię wychowawcy i rozmowę kwalifikacyjną). Uczestnicy  projektu zdobędą certyfikaty  ukończenia kursów językowych i odbycia stażu zawodowego oraz dokumentów Europass Mobilność. Ponadto będą mieli okazję poznać kulturę i obyczaje Hiszpanii podczas bogatego programu kulturalnego przygotowanego przez doświadczonego partnera zagranicznego – Firmę Euromind. Koordynatorem projektu jest p. Aleksandra Rokita, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

2. Lingwistyczne szlify to z kolei projekt, dzięki któremu wszyscy nauczyciele języków obcych uczący w naszej szkole odbędą wakacyjne szkolenia językowe w krajach aglo- i niemieckojęzycznych, co zaowocuje doskonaleniem merytorycznym i metodycznym nauczycieli i nawiązaniem kontaktów prowadzących do wymiany młodzieży i europejskiej współpracy szkół. Koordynatorem projektu jest. p. Monika Popowska, nauczyciel przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.

 

«
»
sdfsdfsdf

26/02/2021

wazne

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych – STACJONARNIE!

22/01/2019

wazne

Ranking Perspektyw – Srebrna Szkoła i Brązowa Szkoła 2021